ทำเนียบประธานสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์
List of presidents of the Thai Teachers Association in Switzerland

คุณอัญชลี อ่วมปลิก 
Anchalee Aumplik
8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 -2564 (June 8th, 2019 -2021)

​คุณอัมพิกา ฮูเบอร์ 
Ampika Huber
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 2562 (April 1st, 2017 - 2019)

​คุณลำเจียก ฟร้านซ์ ทองคุ่ย 
Lamjeak Franz-Thongkui
6 เมษายน พ.ศ. 2558 - 2560 (April 6th, 2015 - 2017)

คุณนาตาลี เลห์มันน์ - ศรีสวัสดิ์ 
Natalee Lehmann - Srisawasdi 
29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 2558 (October 29th, 2012 - 2015)

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH