โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562            

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ Katholisches Pfarreiheim St.Nikolaus
Engelgasse 1, 9450 Altstätten / St.Gallen, Switzerland
ภายใต้การสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น
ทางสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปในอนาคต

1
7
4
5
6
3
198

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH