ความรู้สู่การแบ่งปัน

ลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากเรา 

#เกร็ดความรู้

June 2, 2020

กำลังใจดีๆ   

"ขอเชิดชูกลุ่มครูไทยในสวิส              

ที่อุทิศกายใจใฝ่สร้างสรรค์

ส่งเสริมเด็กให้อ่านเขียนเล่าเรียนกัน   

สืบทอดสิ่งสำคัญของชาติไทย

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน                

ร่วมสร้างฝันมุ่งไปสู่จุดหมาย

เพื่ออนาคตลูกหลานในแดนไกล        

ยังรู้รักภาษาไทยไม่ลืมเลือน"

 

นายจักรี ศรีชวนะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

June 2, 2020

สำนวนไทย

สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา เป็นถ้อยคำหรือคำพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้างหรือลึกซึ้ง นำมาใช้ให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคำๆ นั้น หรืออาจจะมีความหมายคล้ายกับความหมายเดิมของคำที่นำมาประสมกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กินความมาก ใช้คำที่ไพเราะคมคาย สละสลวย ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ

ตัวอย่างสำนวนไทย

"คืบก็ทะเล  ศอกก็ทะเล" : แสดงถึงความน่ากลัวของทะเล 
สอนให้อย่าประมาทเพราะทะเล มีอันตราย อาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ

"จุดไต้ตำตอ" : เวลาพลบค่ำจะจุดไต้เป็นเครื่องตามไฟ 
หมายถึง พูดหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นเข้าโดยผู้พูดหรือผู้ทําไม่รู้ตัว

 

June 2, 2020

คำพ้องรูป

คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกัน ในการอ่านจึงต้องระวัง การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของสาร"ต้องอาศัยบริบท"
คำพ้องมีรูปลักษณะ ดังนี้คือ
1. เขียนเหมือนกัน
2. ออกเสียงต่างกัน
3. ความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง
กรอด (คำอ่าน กรอด) เซียวลง เช่น ผอมกรอด เสียงดังอย่างเสียงกัดฟัน
กรอด (คำอ่าน กะ-หฺรอด) ชื่อนกขนาดเล็ก มีหลายชนิด เช่น กรอดสวน บางทีเรียก นกปรอด [ปะ-หฺรอด, กระ-หรอด]
กรี (คำอ่าน กรี) โครงแข็งแหลมที่หัวกุ้ง
กรี (คำอ่าน กะ-รี) สัตว์ที่มีงวงคือช้าง เป็นศัพท์ที่ใช้ในวรรณคดี
เขมา ( คำอ่าน  เข-มา) ปลอดภัย ไม่มีภัย เกษม ความพ้นภัย
เขมา (คำอ่าน ขะ-เหมา) โกฐเขมา 
ครุ (คำอ่าน ครุ) ภาชนะสานรูปกลม ยาด้วยชัน ใช้ตักน้ำ 
ครุ (คำอ่าน คะ-รุ) ครู, ผู้สั่งสอนศิษย์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์

 

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH