กิจกรรมออนไลน์ 2564 | ผลงานของน้องๆ คนเก่ง

เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม
ร่วมชื่นชม เสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กๆ เยาวชน
ในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภาษา และความเป็นไทยด้วยกันนะคะ

ขอขอบคุณน้องๆ คนเก่งของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์กับสมาคมครูฯค่ะ 

อ่านรายละเอียดกิจกรรมพร้อมส่งผลงานได้ที่ Facebook หรือ <<ลิงก์นี้>>เลยค่ะ