ผลงานคนเก่ง 2563
กิจกรรมออนไลน์ 2564
Monthly activities
2562 การปฏิบัติงานของสมาคม
การปฏิบัติงานของสมาคม พฤษภาคม 2562 - 5 มิถุนายน 2563
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
2nd Annual Academic Skills Enhancement
สมาคมครูฯ สัญจร
ครบรอบ 7 ปีโรงเรียนภาษาไทยต้นกล้า
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019
Annual Meeting 2019
2561 การปฏิบัติงานของสมาคม
การปฏิบัติงานของสมาคม พฤษภาคม 2561 - 5 มิถุนายน 2562
กิจกรรมสมาคมครูฯ สัญจร
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา
Show More

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH