โบรชัวร์สมาคม

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ขอนำเสนอ แผ่นพับเกี่ยวกับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ที่สมาคมฯ จัดทำขึ้นและแจกเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 4 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี

กรุณากดที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด (Download Brochures)


ภาษาไทย (Thai language) 

ภาษาเยอรมัน (German language)

ภาษาฝรั่งเศส (French language)

ภาษาอิตาลี (Italian language)

 

สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH