ผลงานของน้องๆ คนเก่ง

จากการส่งผลงานเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมประจำเดือนต่างๆ

กับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

ผลงานนักเรียนโรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค
ผลงานนักเรียนโรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

1/15
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

วันลอยกระทง

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันลอยกระทง

ผลงานนักเรียนโรงเรียนช้างน้อยซูริก
ผลงานนักเรียนโรงเรียนช้างน้อยซูริก

ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

วันลอยกระทง

1/22
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม " วันแม่แห่งชาติ"

ผลงานเด็กหญิงอลิตา วนิดา เรคสไตน์เนอร์
ผลงานเด็กหญิงอลิตา วนิดา เรคสไตน์เนอร์

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม " วันแม่แห่งชาติ"

ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับรางวัลกันได้ทุกเดือน และสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563  (ด้วยทางสมาคมครูฯ จะพิจารณาผลงานบางส่วนมาทำเป็นส.ค.ส. ปีใหม่และลงวารสาร จึงขอให้ส่งผลงานเร็วขึ้นจากกำหนดเดิม เป็นตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2563)

ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการสมาคมฯ ผ่านทาง E-mail ,Line หรือโทรศัพท์ ตามที่ได้ส่งผลงาน เพื่อการติดต่อเรื่องการรับ หรือการจัดส่งของรางวัล

 ​

หมายเหตุ

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอถือการตัดสินของที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นอันสิ้นสุด

อ่านรายละเอียดกิจกรรมพร้อมส่งผลงานได้ที่ Facebook หรือ <<ลิงก์นี้>>เลยค่ะ