top of page

ผลงานของน้องๆ คนเก่ง

จากการส่งผลงานเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมประจำเดือนต่างๆ

กับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค
ผลงานนักเรียนโรงเรียนศูนย์ภาษาไทยคลาสสิค

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันพ่อแห่งชาติ/ ส.ค.ส.ปีใหม่

press to zoom
1/15
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

วันลอยกระทง

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

วันลอยกระทง

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนช้างน้อยซูริก
ผลงานนักเรียนโรงเรียนช้างน้อยซูริก

press to zoom
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

วันลอยกระทง

press to zoom
1/22
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์
ผลงานนักเรียนบ้านเรียนภาษาไทยเซนวาลด์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม " วันปิยมหาราช"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์
ผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯ อาคเนย์

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน "วันเยาวชนแห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานของนักเรียน
ผลงานของนักเรียน

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม " วันแม่แห่งชาติ"

press to zoom
ผลงานเด็กหญิงอลิตา วนิดา เรคสไตน์เนอร์
ผลงานเด็กหญิงอลิตา วนิดา เรคสไตน์เนอร์

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม " วันแม่แห่งชาติ"

press to zoom

ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับรางวัลกันได้ทุกเดือน และสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563  (ด้วยทางสมาคมครูฯ จะพิจารณาผลงานบางส่วนมาทำเป็นส.ค.ส. ปีใหม่และลงวารสาร จึงขอให้ส่งผลงานเร็วขึ้นจากกำหนดเดิม เป็นตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2563)

ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการสมาคมฯ ผ่านทาง E-mail ,Line หรือโทรศัพท์ ตามที่ได้ส่งผลงาน เพื่อการติดต่อเรื่องการรับ หรือการจัดส่งของรางวัล

 ​

หมายเหตุ

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอถือการตัดสินของที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นอันสิ้นสุด

อ่านรายละเอียดกิจกรรมพร้อมส่งผลงานได้ที่ Facebook หรือ <<ลิงก์นี้>>เลยค่ะ

bottom of page