top of page

กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือนต่างๆ กับสมาคมครูฯ

ขอเชิญชวนนักเรียน น้อง ๆ เยาวชนชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลงานเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนต่างๆ จากสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย พูด ฟัง อ่าน เขียน ไม่มีข้อจำกัดว่าจะ เป็นการอ่านทำนองเสนาะ ท่องอาขยาน เรียงความ คัดลายมือ พูดสุนทรพจน์ วาดภาพ (ขนาดกระดาษ A4) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประจำเดือนนั้นๆ

เด็กๆ จะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และแสดงความสามารถ หากเป็นคลิปวิดีโอ ควรมีความยาวประมาณ 1-5 นาที และสามารถใช้สติกเกอร์ ตกแต่งหรือปิดหน้าได้

 

  • เดือนมิถุนายน : วันสุนทรภู่

  • เดือนกรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ

  • เดือนสิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

  • เดือนกันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ

  • เดือนตุลาคม : วันปิยมหาราช

  • เดือนพฤศจิกายน : วันลอยกระทง

  • เดือนธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ

 ​

โดยเปิดให้ส่งผลงานได้ที่

อีเมล: tach.swiss@gmail.com สำเนาถึงคุณบุบผา โสมเขียว คาซาล รองประธาน pimcasal@yahoo.com

หรือจะสแกน LINE QR Code

 

ร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ ลุ้นรับรางวัลกันได้ทุกเดือน และสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ด้วยทางสมาคมครูฯ จะพิจารณาผลงานบางส่วนมาทำเป็นส.ค.ส. ปีใหม่และลงวารสาร จึงขอให้ส่งผลงานเร็วขึ้นจากกำหนดเดิม เป็นตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2563)

ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการสมาคมฯ ผ่านทาง E-mail ,Line หรือโทรศัพท์ ตามที่ได้ส่งผลงาน เพื่อการติดต่อเรื่องการรับ หรือการจัดส่งของรางวัล

 ​

หมายเหตุ

คณะกรรมการสมาคมฯ ขอถือการตัดสินของที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นอันสิ้นสุด

 

QR code pim 79712.jpg
bottom of page