สรุปเทคนิคการสอน

สรุป

หลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ด้วยสื่อชุด "สวัสดี 1-6" โดย อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม

กรุณากดที่ "ดาวน์โหลด" เพื่อไปยังไฟล์สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

Thai Teachers' Association in Switzerland

Verein der thailändischen Lehrpersonen in der Schweiz

Association des enseignants thaïlandais en Suisse

Associazione Svizzera degli insegnanti di thailandese

ที่ตั้งที่ทำการ:

Anchalee Aumplik

c/o Thai Teachers Association in Switzerland

Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich

ผู้ประสานงาน (รองประธาน)
คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
Mrs.Bubpha Somkaiw Casal
เบอร์โทร:    079 555 85 95

E-Mail: tach.swiss@gmail.com

ติดต่อเรา

© 2020 by TACH-SWISS.CH